BOZP INFO

0948 500 120

 • vítame vás

  Rozhodnite sa správne a využite naśe služby.

  Spoločnosť BTS TATRY, s.r.o., je organizácia, ktorá sa zaoberá komplexným riešením problematiky BOZP a OPP vrátene kontroly - revízie a predaja hasiacich prístrojov, ako aj výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na staveniskách. Zabezpečujeme aj posudzovanie rizík a vypracovanie prevádzkových poriadkov pre všetky výrobné aj nevýrobné prevádzky. Vykonávame školenia pilčíkov, pilčícke kurzy, školenie práce vo výškách z BOZP, školenie vodičov

  oprávnenia

  ponúkame vám

  PONUKA PHP
 • Ponúkame Vám tieto druhy školení

 • BOZP SERVIS

 • Ochrana pred požiarmi

  Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov

  Vykonávame pravidelné kontroly a revízie hasiacich prístrojov a hydrantov. V prípade záujmu nás kontaktujte.

  Výkon činnosti požiarneho technika

  - určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

  - vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

  - organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

  - vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok

  - vykonávanie odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok

  - vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi

  - určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb

 • kontaktné info

  BTS TATRY s.r.o.,

  Sídlo: Partizánska 18, 058 01 Poprad

  IČO: 46 462 597 , DIČ: 2820016298

  Mobil: 0948 500 120

  E-mail:btstatry@gmail.com

  MÁTE OTÁZKY?

  Správa bola odoslaná, čo najsôr sa Vám ozveme.

  TOPlist SEO Surf.sk
 • privacy policy

  Vo výstavbe

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

  dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

  fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

  gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

  btstatry@gmail.com
 • KOMPLEXNÉ SLUŽBY BOZP a OPP

  Komplexné služby BOZP

  Audit BOZP priamo na vašej prevádzke.

  Spracovanie komplexnej dokumentácie BOZP na mieru.

  Výkon bezpečnostnotechnickej služby BTS dodávateľsky.

  Analýza rizík vo vašej prevádzke.

  Vstupné a pravidelné oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP.

  Služby koordinátora bezpečnosti.

  Služby autorizovaného bezpečnostného technika.

  Vypracovanie posudkov rizík pre práce, kde sú zamestnanci exponovaní chemickým faktorom, hlukom, vibráciami

  Vypracovanie prevádzkových poriadkov.

  Komplexné služby OPP

  Audit OPP priamo na Vašej prevádzke.

  Spracovanie komplexnej dokumentácie OPP.

  školenia OPP zamestnancov, školenia požiarnej hliadky

  Protipožiarne značenia budov.

  Služby technika PO.

  Predaj hasiacich prístrojov a hasiacej techniky

  Predaj hasiacich prístrojov a hydrantového vybavenia

  Predaj práškových, snehových aj vodných prenosných hasiacih prístrojov 2 kg, 5 kg, 6 Kg, 9l

  Predaj malých práškových hasiacich prístrojov 2 kg do osobného automobilu

  Pravidelné kontroly - revízie hasiacich prístrojov a hydrantov

  Ponúkané školenia

  školenia obsluhy motorových reťazových píl pri ťažbe dreva

  Školenie obsluhy motorových reťazovývh píl pri inej činnosti

  Školenie obsluhy krovinorezu

  Školenie práce vo výškách, pri prácach na rebríku, lešení, stavebných a montážnych prácách, pri zemných výkopových prácách atď.

  Školenie vodičov - referentov aj vodičov z povolania

  Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP

  Školenie ochrany pred požiarmi OPP zamestnancov a požiarnych hliadok

 • Test stranky

  Vsetko mozne

  Služby jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  Komplexné služby OPP

  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  Predaj hasiacich prístrojov a hasiacej techniky

  ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

  Revízie hasiacich prístrojov.

  dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

 • Ponúkame školenia bozp, vodičov, práce vo výškach a pilčíkov

  Skolenia BOZP a OPP

  Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP

  Školenie rôznych profesií z BOZP

  Školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi

  Školenia pilčíkov - pilčícke kurzy

  Základný kurz obsluhy motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva v rozsahu 64 hodín - 8 dní

  Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva v rozsahu 8 hodín - ( každých 5 rokov)

  Opakované školenie z BOZP pre pracovníkov pracujúcich v ťažbe dreva v rozsahu min. 4 hodín( každé 2 roky)

  Školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

  Oboznámenie BOZP pre pracovníkov pracujúcich vo výškách v rozsahu min. 6 hod

  Školenie vodičov

  Školenie vodičov referentských vozidiel z BOZP v rozsahu min. 6 hodín

  Školenie vodičov z povolania z BOZP v rozsahu min. 6 hodín

  Viac informácií nájdete v sekcii ponuka školení !

   

 • KOMPLEXNÉ SLUŽBY BOZP

  nadpis

  text

  nadpis

  text

  nadpis techniky

  text

  nadpis

  text

 • KOMPLEXNÉ SLUŽBY OPP

  nadpis

  text

  nadpis

  text

  nadpis techniky

  text

  nadpis

  text

 • BTS TATRY je držiteľom uvedených oprávnení:

  VAV 01.1. Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

  VAV 10.02 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

  VAV 10.03 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

  Oprávnenie na výkon Bezpečnostnotechnickej služby

  Osvedčenie autorizovaný bezpečnostný technik

  Technik požiarnej ochrany

  Osobitné oprávnenie na výkon činnosti kontroly hasiacich prístrojov

  Úlohy pracovnej zdravotnej služby pre I. a II. kategóriu prác

 • Aktuálna ponuka hasiacich prístrojov

  Hasiaci prístroj do osobného automobilu

  P2 - 2 kg,(ABC, EN-3) univerzálny práškový taliansky hasiaci prístroj SANAL vhodný do osobného automobilu

  CENA : 22,- €ur

  Univerzálny hasiaci prístroj

  P6 - 6 kg,(ABC, EN-3) univerzálny práškový taliansky hasiaci prístroj SANAL vhodný do všetkych typov prevádzok, domov, nákladných áut, a.p.

  CENA : 36,- €ur

  Snehový hasiaci prístroj do elektrorozvodne

  K2 - 2 kg, CO2,(BC, EN-3) snehový taliansky hasiaci prístroj SANAL vhodný do elektrorozvodní a malých kotolní.

  CENA : 57,- €ur

  Snehový hasiaci prístroj do kotolne.

  K5 - 5 kg, CO2,(BC, EN-3) snehový taliansky hasiaci prístroj SANAL vhodný do plynových a elektrických kotolní. .

  CENA : 68,- €ur

  Viac info na 0948 500 120 alebo mailom na: btstatry@gmail.com

 • KURZ OBSLUHY PÍLY V ŤAŽBE DREVA

  prihláška na kurz tu

  10.2. Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

  Cieľom výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva je, aby absolventi tejto výchovnej a vzdelávacej aktivity získali a preukázali odborné a praktické vedomosti, znalosti a schopnosti uplatňovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti prakticky vykonávať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  UCHÁDZAČ MUSÍ SPĺŇAŤ TIETO POŽADOVANÉ KRITÉRIÁ:
  • vek najmenej 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť na prácu s ručnou motorovou reťazovou pílou - potvrdená od lekára
  • ukončená aspoň základná školská dochádzka
  • fotografia 3,5 cm x 3 cm

  Kurz v rozsahu 64 hodín - 8 dní pozostáva z :

  A) TEORETICKÁ ČASŤ v rozsahu teórie 24 hodín je zameraná na:
  • všeobecné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s RMRP pri ťažbe  
  dreva
  • osobitné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu
  ručných motorových reťazových píl pri ťažbe dreva upravené právnymi predpismi a ostatnými
  predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva
  • Kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti
  • Zásady poskytovania prvej pomoci

  B) PRAKTICKÁ ČASŤ v rozsahu 40 hodín so zameraním na :
  • zvislé a kombinované rezy
  • odvetvovanie
  • ťažba dreva v poraste
  • manipulácia s drevnou hmotou

  Forma skončenia

  Po úspešnom absolvovaní výchovnej a vzdelávacej aktivity dostane účastník písomný doklad „Preukazna obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva platný v celej EÚ.

  Aktualizačná odborná príprava

  Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva v rozsahu 8 hodín obsahuje najmä:
  • zmeny v požiadavkách upravujúcich problematiku BOZP pri ťažbe a manipulácii dreva upravenú
  právnymi predpismi a ostatnými predpismi
  • Aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s motorovou pílou pri
  ťažbe dreva

  Cena kurzu :

  Základný kurz: celkový rozsah: 64 hod. t.j. 8 dni cena: 179 €ur
  Periodické preškolenie (každé dva roky) v rozsahu 4 hod. cena: 20 €ur
  Aktualizačná odborná príprava (najneskôr do 5 rokov) v rozsahu 8 hod. cena : 45 €ur
  PREUKAZ  JE PLATNÝ V CELEJ EÚ.

 • Školenie vodičov

  Školenie vodičov referentských vozidiel, školenie vodičov z povolania

  V zmysle nariadení § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

  Podľa § 39 ods.1 Zákonníka práce medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria aj technické predpisy a dopravné predpisy, pokiaľ riešia problematiku bezpečnosti práce zamestnancov a upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia. V zmysle uvedeného je zamestnávateľ povinný preškoliť zamestnancov, ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo zamestnávateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, aj z týchto predpisov (technických a dopravných) ako súčasť bezpečnostných predpisov.

  Cena:

  celkový rozsah: 4hod. : 25 €ur

  Pri väčšom počte zamestnancov je možné uplatniť zľavu po vzájomnej dohode.

 • KURZ OBSLUHY PÍLY PRI INEJ ČINNOSTI

  prihláška na kurz tu

  10.3. Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva

  Cieľom výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti je, aby absolventi tejto výchovnej a vzdelávacej aktivity získali a preukázali odborné a praktické vedomosti, znalosti a schopnosti uplatňovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti prakticky vykonávať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  UCHÁDZAČ MUSÍ SPĺŇAŤ TIETO POŽADOVANÉ KRITÉRIÁ:
  • vek najmenej 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť na prácu s ručnou motorovou reťazovou pílou - potvrdená od lekára
  • ukončená aspoň základná školská dochádzka
  • fotografia 3,5 cm x 3 cm

  Kurz v rozsahu 24 hodín - 3 dní pozostáva z :

  A) TEORETICKÁ ČASŤ v rozsahu teórie 16 hodín je zameraná na :
  • všeobecné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s RMRP pri inej činnosti
  • osobitné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu ručných motorových reťazových píl pri inej činnosti upravené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Pracovné postupy pri iných činnostiach ako pri ťažbe dreva
  • Kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti
  • Zásady poskytovania prvej pomoci

  B) PRAKTICKÁ ČASŤ v rozsahu 8 hodín

  Forma skončenia

  Po úspešnom absolvovaní výchovnej a vzdelávacej aktivity dostane účastník písomný doklad „Preukaz“ na obsluhu motorovej píly pri inej činnosti v rozsahu podľa druhu jej pohonu platný v celej EÚ.

  Aktualizačná odborná príprava

  Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu motorovej píly pri inej činnosti v rozsahu 6 hodín obsahuje najmä:
  • zmeny v požiadavkách upravujúcich problematiku BOZP pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi
  • Aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s motorovou pílou pri inej činnosti

  Cena kurzu :

  Základný kurz: celkový rozsah: 24 hod. t.j. 3 dni cena: 99 €ur
  Periodické preškolenie (každé dva roky) v rozsahu 4 hod. cena: 20 €ur
  Aktualizačná odborná príprava (najneskôr do 5 rokov) v rozsahu 6 hod. cena : 40 €ur
  PREUKAZ PLATÍ V CELEJ EÚ.

 • 01 BOZP A USTANOVENÉ PRACOVNÉ PODMIENKY

  01.1. Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

  Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. je zamestnávateľ povinný v pracovnom čase, na svoje náklady, pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne zabezpečiť každému zamestnancovi školenie resp. oboznámenie sa so všeobecnou problematikou BOZP a problematikou BOZP na danom pracovisku.

  OBOZNAMOVANIE JE ZAMESTNÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV:

  • pri nástupe zamestnanca do zamestnanie

  • pri jeho preložení na inú prácu

  • pri zaradení na nové pracovisko alebo na nový pracovný prostriedok

  • pri zavedení nových pracovných postupov a technológií

  • v pravidelných intervaloch, najmenej raz za 2 roky ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

  Cena

  Oboznámenie BOZP pre zamestnancov (každé dva roky) v rozsahu 4 hod. cena: 20 €ur

  Oboznámenie BOZP pre vedúcich zamestnancov (každé dva roky) v rozsahu 4 hod. cena: 30 €ur

  Pri väčšom počte zamestnancov je možné uplatniť zľavu po vzájomnej dohode.

 • Oboznamovanie zamestnancov z BOZP pre práce vo výškách

  Vyhl. 147/2013 Z.z. Stavebné práce, zemné práce, murárske a betonárske práce, montážne práce, práce vo výškách, búracie práce

  Každý pracovník, ktorý pracuje vo výškach musí v rámci prípravy absolvovať školenie vhodné pre jeho prácu a v rozsahu potrebnom pre bezpečný výkon činnosti.

  Oboznamovanie podľa § 7 zákona 124/2006 Z.z. o BOZP, osoby vykonávajúcej stavebné práce a zodpovednej osoby sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o stavebné práce vykonávané:

  a) vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy,

  b) z pohyblivej pracovnej plošiny,

  c) z rebríka vo výške nad 5 m,

  d) pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m.

  Jeho znalosti musia byť preukázané overením vedomostí. Zamestnávateľ sa musí presvedčiť o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca pred začatím prác, aby sa vylúčila možnosť kritických situácií spôsobených zdravotnými problémami.

  Cena

  Oboznámenie BOZP pre pracovníkov pracujúcich vo výškách v rozsahu min. 4 hod. cena: 25 €ur

  Pri väčšom počte zamestnancov je možné uplatniť zľavu po vzájomnej dohode.

 • AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

  ČINNOSŤ AUTORIZOVANÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA

  ·        preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách

  ·        posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov

  ·        zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce

  ·        výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok

  ·        vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi

  ·        odborná poradenská činnosť pre odberateľa

  ·        odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru; inšpekcie práce a životného prostredia

  ·        predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci

  ·        vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce

   

   

 • KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI

  Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti zahŕňa :


  ·     návštevu stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku

  ·     sledovanie možných rizík vyplývajúcich zo vzájomného ohrozenia a následných prác jednotlivých pracovných skupín

  ·     kontrolu dodržiavanie opatrení uvedených v pláne BOZP, dodržiavanie bezpečných postupov, opatrení predpísaných v realizačnej dokumentácii, technologických postupoch, pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe, zo strany osôb podieľajúcich sa na realizácii stavby

  ·     podávanie návrhov objednávateľovi na preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavenisku (vrátane návrhov na úpravu a doplnenia plánu BOZP)

  ·     spoluprácu a konzultácie so zodpovednými osobami

  ·     informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP a rizikách

  ·     účasť na poradách, pri šetrení nežiaducich udalostí na stavbe

  ·    spracovanie zápisov o činnosti koordinátora bezpečnosti a popisu stavu bezpečnosti na príslušnej stavbe

  ·    ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami NV SR č. 396/2006 Z.z. a osobitnými požiadavkami pre príslušnú stavbu

   

  Ustanovenie koordinátora bezpečnosti

  Požiadavka ustanoviť Koordinátora bezpečnosti vyplýva z § 18, ods.1 Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a následných ustanovení zákona. Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, je spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosť súčasťou uzavretých zmlúv. Zmluva určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.

 • Prevadzkove poriadky a posudzovanie rizík

  Legislatíva

  Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 52 určuje povinnosť zamestnávateľa hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných a životných podmienok podľa osobitných predpisov a vypracovať posudok o riziku, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

  Rovnako zamestnávateľovi ukladá povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon, a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

  Ak tieto povinnosti zamestnávateľ nesplní dopúšta sa správneho deliktu za čo mu može byť udelená pokuta vo výške 165 € - 16 596 €

  Vypracujeme pre Vás posudok o riziku a následne prevádzkový poriadok pre tieto činnosti:

  Vypracovávame prevádzkové poriadky pre:

  A) Zariadenia, kde dochádza ku kontaktu s ľudským telom

  - Bazén, vírivka

  - Kúpalisko, plaváreň

  - Sauna - Solárium

  - Masáže

  - Kaderníctvo

  - Manikúra, pedikúra, make-up

  - Wellness

  - Tetovacie a piercingové štúdio

   

  B) Zariadenia spoločného stravovania:

  - Reštaurácie

  - Jedálne

  - Bufety

  - Zariadenia rýchleho občerstvenia

   

  C) Zariadenia určené pre ubytovanie:

  - Chaty, vily

  - Penzióny

  - Hotely

  - Rekreačné objekty

   

  D) Zdravotnícke zariadenia:

  - ambulancie

  - zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti

  - lekárne

   

  E) Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu s chemickými faktormi podľa NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

  - Pneuservis, autoservis, autosklo, stavebniny, kovovýroba, práčovňa, lekáreň, laboratórna technika, čistiareň ap., stolári,

   

  F) Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou hluku podľa NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

  - Lesníctvo, stolárstvo, autoservis, tlačiareň, kovovýroba, kameňolom, betonárka, a.p.

   

  G) Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených vibráciám podľa NV SR č.416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám, v znení NV SR č. 629/2005 Z.z.

  - Lesníctvo, stolárstvo, kovovýroba, stavebníctvo a.p.

  CENA:

  Cena je veľmi rozličná, Pohybuje sa od 120 € v závislosti na náročnosti dokumentácie. Pre stanovenie presnej ceny nás prosím kontaktujte.

 • Bezpečnostnotechnická služba

  BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA (BTS) podľa §22 zákona 124/2006 Z.z o BOZP zabezpečuje :

  ·         Posúdenie rizika, či sú splnené požiadavky záväzných predpisov a noriem,

  ·         Identifikáciu ohrození a nebezpečenstva. Spracovanie Politiky BOZP a jej realizácie

  ·         Zmeny a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom podľa platných predpisov.

  ·         Školenia zamestnancov s preukázateľným overením vedomostí.

  ·         Vykonávanie komplexnej previerky BOZP s návrhom opatrení odstránenia závad.

  ·         Spracovávanie písomných upozornení a doporučení

  ·         Vyšetrovanie pracovných úrazov, ich registrácia a vedenie evidencie registrovaných pracovných úrazoch

  ·         Zabezpečenie odškodnenie pracovných úrazov

  ·         Spracovanie zoznamu a kontrola poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov

  ·         Spracovanie plánov z oblasti BOZP ( školenia a lekárske prehliadky, kontrola technických zariadení ...)

  ·         Evidenciu školení z oblasti BOZP